Pulsa \"Intro\" per cercar

Aliança Terapèutica

La psicoteràpia que practiquem adopta una perspectiva humanista, aspira a ser profunda i es basa en principis senzills que tothom pot comprendre:
Els éssers vius tenen en si mateixos, per naturalesa, la tendència i la saviesa instintiva per adaptar-se, satisfer-se i buscar la plenitud pròpia de la seva espècie.

Genètica i ambient interactuen, es modifiquen un a l’altre contínuament.
Com més favorable sigui l’entorn, més fàcil ser feliç.
Com més contenta estigui una persona, millor influència suposarà pels qui l’envolten. I a l’inrevés.
Perquè un cadell humà arribi a ser una persona satisfeta, el seu entorn ha de proporcionar-li seguretat, aliment i respecte. Protegir-ho i permetre-li aprendre. Això és amor, i qui més n’hagi rebut, més en donarà.

El tipus i severitat dels problemes psicològics depenen principalment del grau en què cadascuna d’aquestes necessitats -seguretat, nutrició material/emocional i respecte- hagi estat desatesa o amenaçada.
En psicoteràpia humanista la clau del tractament és la relació, l’aliança que pugui establir-se amb el pacient.Això és previ a tota consideració tècnica.
Hem vist moltes vegades que, en si mateixa, una relació de veritable confiança és més del que alguns pacients han tingut mai abans.

La confiança es construeix maó a maó, a força de:
Acceptació, no jutjar al pacient. Si el terapeuta no pot treballar serenament amb un pacient per la seva actitud, el seu aspecte, o la seva problemàtica, la millor opció és derivar-lo a un altre professional.
Competència, demostrar-li que hem entès què li passa, que tenim capacitat humana per recollir-ho i capacitat tècnica per treballar-ho.
Interès genuí, no es tracta d’amistat, ni paternalisme sinó de professionalitat. A canvi de la seva tarifa, la prioritat del psicòleg durant la sessió, cada sessió, ha de ser el pacient.

Quanta més confiança mereixem als nostres pacients, més fàcil serà que gosin, que es permetin anar als seus temes pendents i la psicoteràpia aconseguirà nivells més i més profunds.

Marc teòric i tècnic
Anàlisi Bioenergètica (Wilhelm Reich i Alexander Lowen) per a identificació del caràcter, diagnòstic i pla de treball.

Teràpia Centrada en la Persona (Carl Rogers) i Teràpia Gestalt (Fritz Perls, Claudio Naranjo) per a la relació amb el pacient.
Sistémica, Tao, Física i altres referents multidisciplinaris, amb els quals anem donant forma a la nostra concepció del món i de la naturalesa humana.

Publicat per África i Francisco Fuentes

Encara no n'hi han comentaris, afegeix el teu:

t Twitter f Facebook g Google+