Pulsa \"Intro\" per cercar

Missatges de l’aigua

gener 19th, 2012

Els Missatges de l’Aigua
Masaru Emoto
Ed. La Liebre de Marzo

Una experiència sorprenent. L’autor és bioquímic i ha investigat durant anys l’estructura molecular de l’aigua i les formes en què cristal·litza quan es congela. Va tenir la pensada de posar un got d’aigua prop d’un altaveu i deixar-ho una estona ‘escoltant’. Després va congelar aquest aigua i va fotografiar els cristalls de gel que es van formar. Ho va repetir moltes vegades amb diferents sons: música harmoniosa, dissonant, acústica, elèctrica, paraules amables, ofensives, sorolls …

Ni tan sols l’aigua és immutable. Sempre cristal·litza en hexàgons, tanmateix hi ha molta diferència entre els uns i els altres. És revelador veure la correspondència que es dóna entre el so que es va aplicar i la resposta-adaptació dels cristalls, així de sensible i fluent és la matèria, la pasta de que estem fets. Aquest és el missatge que, gràcies i a través de Emoto, ens regala l’aigua.

La psicoteràpia relacional recull aquesta saviesa, i posa especial atenció en les influències que tenen lloc entre el psicòleg i el seu pacient. A més del que ens diu, ens interessa allò que fa el pacient en la sessió. El terapeuta relacional, a través de la seva sensibilitat, identifica la mena d’influència que desprèn l’altra persona. Inversament, a través de l’aprenentatge continu del seu ofici, esdevindrà una influència saludable per a cada pacient.

Publicat per Àfrica i Francisco Fuentes

Postdata
Amb posterioritat a la publicació del nostre comentari sobre aquest llibre, hem sabut per diferents fonts que la hipòtesi del Sr. Emoto (paraules, oracions, sons i pensaments dirigits cap a un volum d’aigua influeixen sobre la forma dels cristalls de gel obtinguts del mateix) ha estat posada a prova a través de diversos experiments considerats rigorosament científics, i els resultats desmenteixen la hipòtesi.
Per tant, no podem afirmar que hi hagi correspondència entre sons harmoniosos i cristalls bonics. Ignorem a què es degut que uns hexàgons siguin tan diferents d’uns altres.
Això no canvia el nostre convenciment que, en les relacions humanes, les influències mútues juguen un paper fonamental, en positiu i en negatiu.
Preferim afegir aquesta postdata, abans que retirar el comentari del nostre bloc.
18 Març 2013

Un comentari

Post Comment

t Twitter f Facebook g Google+