Pulsa \"Intro\" per cercar

Autoestima baixa

febrer 16th, 2012

Mitjançant el seu amor, la persona que estima possibilita que l’estimat manifesti les seves potències. Viktor Frankl. L’home a la recerca de sentit.

La idea que cadascú té de si mateix es forma i es reforma al llarg de tota la vida, sobre la base de tot allò que ha viscut. Ara bé, les experiències dels primers anys de vida tenen conseqüències molt duradores perquè constitueixen els fonaments de la personalitat.

Una criatura que hagi de crèixer en un ambient de desinterès, manca de respecte, no cal dir de violència, tindrà molts dubtes sobre la seva pròpia vàlua. Allò que percebrà és desaprovació, rebuig, càstig… Aquestes seran les línies mestres de la seva autoestima, de la seva autoimatge.
L’absència d’amor impedeix que la persona desenvolupi les seves potències, (predominança de la por), o bé que les desenvolupi constructivament (predominança de la ràbia).
Tanmateix, l’autoestima pot recuperar-se.

Hi ha dos aspectes clau: l’amor rebut i la pròpia acció positiva.
Hem sentit dir moltes vegades “estima’t i t’estimaran”. Però això és ignorar la premissa, ja que amb l’autoestima baixa, hom no troba motius per alegrar-se i estimar-se.
No hi ha res que reforci tant l’autoestima com saber-se estimat, valorat, tingut en compte. L’amor pot arribar de moltes formes, a través de l’amistat, parella, família, companyonia, etc. i totes injecten energia, totes alimenten.
Malhauradament, pot ser que això no arribi a esdevenir.

El segon factor és la pròpia acció.
De l’experiència passada, recuperar allò que indubtablement la persona ha demostrat, qualitats, habilitats, valors morals…Es tractarà, doncs, d’enfocar i destacar tot allò que està funcionant bé, allò que ja és saludable.
En l’etapa present, identificar els temes que absorbeixen l’energia, en forma d’ansietat, obsessió, depressió, pors, etc. Adonar-se d’on s’atura la fluïdesa, sigui evitant l’acció, sigui repetint conductes que no han servit.
En definitiva es tracta de sortir del desànim des d’unes bases realistes.
Però l’acció ha de tenir sentit, de manera que l’experiència pugui donar algun fruit, la qual cosa carregarà les piles i elevarà l’autoestima.
En cas contrari pot produir-se l’efecte oposat, que confirmi els dubtes previs sobre la pròpia vàlua.

Un bon psicòleg aportarà competència i criteri tècnic, i més enllà, una actitud de respecte, suport emocional, i compromís pel benestar del seu pacient, la qual cosa no està lluny de l’amor.

Publicat per Àfrica i Francisco Fuentes

Un comentari

Post Comment

t Twitter f Facebook g Google+