Pulsa \"Intro\" per cercar

Tipus de caràcter

març 15th, 2013

El caràcter no és innat. Des del naixement, tota criatura humana comença a estructurar el seu caràcter i a desenvolupar tant com pugui les capacitats pròpies de la nostra espècie. El resultat dependrà principalment de les condicions materials i familiars que trobi.
A continuació farem un esbós de cadascun dels tipus bàsics de caràcter, comentant breument els aspectes més importants, i potser vostè mateix podrà fer-se una idea dels components clau del seu caràcter.
(vegi una altra entrada: Revisió psicològica: conegui el seu tipus de caràcter, clicant aquí.)

La Psicologia Humanista, i en particular la Bioenergètica d’Alexander Lowen, considera que en ordre d’aparició, les necessitats bàsiques per a un desenvolupament saludable de la persona són: conservar la vida, nodrir-se, aconseguir dignitat, actuar amb llibertat i participar a fons de les relacions amb altres i amb la realitat. Quant millor ateses estiguin aquestes necessitats més sa i funcional serà el caràcter.
Les dues primeres, seguretat i nutrició, de no ser satisfetes en uns mínims, amenacen directament la supervivència física, i per això són anomenades primàries. Les següents, secundàries, no són imprescindibles per a la supervivència del cos, però sí per a la salut psicològica i per aconseguir plenitud personal.

Els diferents tipus de caràcter –esquizoide, oral, masoquista, psicopàtic i rígid (fàl·lic o histèric)-es defineixen en funció de quines d’aquestes necessitats bàsiques hagin quedat més frustrades, sigui per manca d’atenció o per censura.
No hi ha caràcters purs, és normal trobar aspectes primaris i secundaris a l’estructura de tothom. El que sí hi ha és una configuració única per a cada persona, amb predominança clara d’alguna de les mancances bàsiques. El gràfic correspon a un home de marcat caràcter fàl·lic, amb aspectes psicopàtics i esquizoides de menys força.

image 006

L’estructura de cada caràcter es forja en els primers cinc o sis anys de vida. El caràcter reflectirà les mancances i excessos que ha hagut d’afrontar la criatura en desenvolupament.
En aquest procés hi ha dos aspectes clau: saber quines necessitats són més decisives en cada fase del desenvolupament i tenir en compte que els nens i nenes son completament depenents dels pares, o de les persones que facin aquesta funció. Val a dir que les seves opcions son molt limitades, i sovint es redueixen a una: adaptar-se al que toqui, de la millor manera possible.

Caràcters primaris: fixacions relatives a seguretat i nutrició
En les primeres fases, des de la concepció i fins al primer any de vida, l’esencial és assegurar la conservació de la nova vida, proporcionar-li unes condicions en què pugui estar a resguard de perills, alimentada i atesa per portar a bon terme el que encara és poc més que un fetus extrauterí.
Si aquestes necessitats no són prou cobertes, la criatura, encara sense saber caminar ni parlar, “sabrà” que el món és un lloc hostil, on es respira angoixa, tensió i malestar.

CARÀCTER ESQUIZOIDE O PRE-ORAL
Necessitat (des del primer moment): confiar que la meva existència no corre perill.
Amenaça: ser aniquilat/a.
Dilema: vull contacte i intimitat però això implica perill, tot sol em sento més segur, encara que estigui aïllat.

El anhel mes gran és experimentar calma i benestar. Actitud bàsica de vigilància, suspicàcia, aïllament, hermetisme, avarícia. Vivències predominants de solitud, buit, ansietat alta i contínua, terror, odi, ideació de destrucció, etc.
Intents de controlar la fluïdesa de les emocions mitjançant una racionalització supersimplificadora.
L’energia es focalitza especialment en la mirada i l’oïda, per a una actitud corporal d’alerta.

CARÀCTER ORAL
Necessitat (des del primer moment): percebre que les meves necessitats són enteses i satisfetes.
Amenaça: ser abandonat/a, no rebre prou satisfacció.
Dilema: si em veus bé no m’atendràs, només puc esperar el teu suport si estic malament.

Sensacions de fragilitat, debilitat, desesperació, convenciment que el món li deu alguna cosa. Cerca de suport des del victimisme.
Vincles molt polaritzats, una mateixa persona pot passar de ser la millor amiga, a ser odiada.
Sentiments predominants de tristesa, ràbia explosiva, fàstic, enveja, aversió, por al buit, insaciabilidad, etc.
És el caràcter que disposa de menys energia, fent l’impressió de poca vitalitat. Cames, braços i mans fluixes, cos lànguid.

Caràcters secundaris: fixacions relatives a espai propi, respecte, llibertat i amor
Entre el primer i el cinquè any es desenvolupen noves capacitats com ara caminar, controlar cada vegada millor tots els segments corporals, parlar, jugar, etc.
Passen a primer pla les activitats de coneixement i de relació. Hi ha molta curiositat, ganes d’explorar-ho tot, apareixen amb força els desitjos de tot tipus i el nen/a descobrirà que no tot està permès, i que allò que te a veure amb el poder i el sexe és problemàtic i desperta molta ansietat en els adults.
Noves persones entren al seu món i viurà conflictes d’interessos. Necessitarà conèixer les normes i aprendre a manejar els seus impulsos enfront dels imperatius de la realitat, aprendre a destriar en cada situació  si realitzar, ajornar o renunciar al seu desig.
Són qüestions de poder, jerarquia i satisfacció de desitjos.
La clau per a aquesta fase secundària està en la forma en què es resolen o no, a casa, aquests conflictes, és a dir en els models que proporcionen els seus adults.
En la fase primària la funció dels adults és protegir i cuidar, i en arribar a la secundària s’afegeix la d’incorporar al nen/a a el món al que pertanyen, acompanyar-li mentre va aprenent, ensenyar-li a gaudir i a manejar-se amb el dolor i la frustració.

CARÀCTER MASOQUISTA
Necessitat (des dels 12/18 mesos): ser reconegut com a individu autònom.
Amenaça: si sóc jo mateix no em voldràs.
Dilema: Et necessito, per tant hauré de renunciar a la meva autonomia.

És alguna cosa més que condescendència, es tracta d’un conflicte en l’arrel dels propis desitjos. Vivències d’indecisió, submissió/dominació, càstig, resignació, reivindicació, tossuderia. Tot és molt feixuc. Dificultats per trobar el seu espai i el seu temps. Queixes contínues.
Emocions relacionades amb odi, ràbia, pors difuses, llàstima i culpa.
L’energia queda reconcentrada, densa, poc fluïda, especialment en coll, ventre i cames. Cos arrodonit i dur.

CARÀCTER PSICOPÀTIC
Necessitat (des dels 24/30 mesos): confiar que afirmar-me és correcte.
Amenaça: En la discrepància sempre hauré de cedir jo, no em puc permetre perdre’t.
Dilema bàsic: Solament intimaré amb tu si jo controlo.

Vivències entorn del poder: rivalitat, control, manipulació, prepotència, vanitat, reserva, por a entrar en conflicte, i a no donar la talla, covardia, autoexigencia.
En les situacions socials el primer és identificar a qui mana.
Energia concentrada en la meitat superior del cos, cap, clatell i especialment en el pit, que sol ser inflat. Meitat inferior, pelvis i cames, significativament menys desenvolupada.
(No confondre amb la psicopatia com a trastorn de la personalitat).

CARÀCTER FÀL·LIC
Necessitat (des dels 4/5 anys): confiar que els meus impulsos eròtics són correctes i mereixen satisfacció.
Amenaça: rebuig, menyspreu, castració.
Dilema bàsic: mal negoci donar-me a l’amor, només seré lliure si no perdo el cap.

Dos focus d’interès: treball i sexualitat. Vivències d’ambició, conquesta, encara que gaudeixi escassament d’allò que pot arribar a posseir. Necessitat de demostrar les seves capacitats.
Sexualitat ansiosa, entre el desig i la por a la impotència. Sexe trivialitzat com a descàrrega més que com a trobada íntima, la qual cosa comporta un escàs nivell de satisfacció, orgasmes pobres i una cerca que mai no acaba. Amor a casa i sexe a fora. Narcisisme.
Emocions: estrès, agressivitat, ràbia, ironia, eufòria, por al fracàs i al compromís.
Cossos atlètics, altius, vigorosos, mirada viva i directa, amb dos centres de càrrega energètica: cap i genitals.

CARÀCTER HISTÈRIC
Necessitat (des dels 4/5 anys): confiar que els meus impulsos eròtics són correctes i mereixen satisfacció.
Amenaça: rebuig, menyspreu, castració.
Dilema bàsic: viuré l’amor, però he de protegir-me, la decepció o el rebuig són molt amargs.

És el caràcter més explícitament sexual, però  idealitzat. En el contacte físic es desconnecta de la tendresa. Impuls de seduir, per estimar i saber-se estimat, que en bona part es dramatitza com a forma d’atenuar el risc d’abandonar-se.
Coqueteria, orgull, excitabilidad capritxosa i imprevisible, vivències d’inadequació, insatisfacció, fantasies d’amor idíl·lic, però dificultats per consolidar relacions sentimentals duradores.
Emocionalitat impulsiva, exagerada, amb freqüents alts i baixos, por al rebuig i a l’expressió de l’anhel profund d’intimitat eròtica i amorosa.
Energia centrada a les zones erógenas (llavis, pit, pelvis), cossos amb corbes, sinuosos, per captar l’interès sexual.

Conèixer-se el caràcter equival a conèixer les fonts de les nostres motivacions profundes, és a dir, fer conscient una bona porció de l’inconscient que ens mou, i que és previ a qualsevol instància del jo, com la voluntat o el pensament racional.

Bibliografia bàsica
Análisis del carácter, de Wilhelm Reich, Editorial Paidós
Bioenergética, d’Alexander Lowen, Editorial Diana
Ternura y agresividad, de J.J. Albert, Mandala Edicions

Publicat per Àfrica i Francisco Fuentes

 
Encara no n'hi han comentaris, afegeix el teu:

t Twitter f Facebook g Google+