Pulsa \"Intro\" per cercar

Les quatre emocions bàsiques

novembre 27th, 2015
Les quatre emocions bàsiques
Marcelo Antoni i Jorge Zentner
Herder Editorial

Heus aquí un dels millors llibres sobre la gestió emocional; profund, realista i pràctic, amb molts exemples. És el fruit de moltes hores de conversa entre Marcelo Antoni i Jorge Zentner. Antoni reflexiona i comparteix la seva àmplia experiència com a psicoterapeuta i com a formador de terapeutes i Zentner li dóna forma escrita.

El llibre dóna molt més del que anuncia, perquè a més de les quatre emocions bàsiques (alegria, tristesa, ràbia, por) dedica un capítol a la culpa i un altre a la vergonya, que són potser les emocions més distintives dels humans, respecte de la resta de mamífers.
Culpa i vergonya són precisament dues emocions mal compreses per molts professionals, que consideren que l’única gestió possible amb elles és vèncer-les o eradicar-les, sense apreciar que, en la seva forma no neuròtica, tenen una funció necessària.

Els capítols introductoris, presenten una breu i alhora rica exposició de les idees bàsiques de Marcelo Antoni sobre la vida psíquica. Un tractat de psicologia en 100 pàgines, en les quals podem trobar idees interessants i precises sobre:

el paper de les emocions en l’evolució de la nostra espècie,
les etapes del desenvolupament psíquic,
el procés d’individuació,
la vivència de completitud,
la diferència entre dualitat i polaritat,
la diferència entre emoció neuròtica i no neuròtica, etc.

La segona meitat consisteix en un capítol per a cadascuna de les sis emocions, on Antoni s’esplaia sobre la seva naturalesa, funció, graus, variants i gestió.
Allò que podem fer amb cada emoció que ens neix de dins està entre dos pols: retenir-la/deixar-la anar. Ambdues accions són adequades, depenent de la situació concreta, és a dir, la realitat interior i l’exterior, jo i el món, jo i l’altre.

Però passa que, en general, cada persona s’“especialitza”, està fixada en una d’aquestes accions. En un extrem hi ha qui, passi el que passi, no deixa anar res i en l’altre extrem, qui no aguanta gens de tensió i es desborda de qualsevol manera.
Sostenir és la clau que proposa Antoni per a una bona gestió emocional. Sostenir no significa adoptar el punt mitjà. Requereix capacitat per poder aguantar i per poder deixar anar. D’aquesta manera podrem buscar un equilibri dinàmic, (ara aguanto, ara deixo anar) que tingui en compte tant la nostra necessitat personal, com l’existència de l’altre i d’unes circumstàncies concretes.

Per tant, millorar la gestió de les emocions requereix conèixer i assumir quina és la pròpia tendència o fixació (retenir o deixar anar), i experimentar, ampliar les capacitats per maniobrar millor en els conflictes. Es donen moltíssims exemples, alguns d’ells autobiogràfics.

El llibre en conjunt transmet les qualitats més valuoses de Marcelo Antoni com a terapeuta: la seva clara visió dels nivells profunds de les relacions, i el seu respecte i cura en elaborar els temes amb el pacient, de tal manera que el seu treball resulta esclaridor i alliberador.

Publicat per Àfrica i Francisco Fuentes

Encara no n'hi han comentaris, afegeix el teu:

t Twitter f Facebook g Google+