Pulsa \"Intro\" per cercar
Tipus de caràcter
El caràcter no és innat. Des del naixement, tota criatura humana comença a estructurar el seu caràcter i a desenvolupar tant com pugui les capacitats pròpies de la nostra espècie. El resultat dependrà principalment de les condicions materials i familiars que trobi. A continuació farem un esbós de cadascun dels tipus bàsics de caràcter, comentant breument els aspectes més importants, i potser vostè mateix podrà fer-se una idea dels components clau ...
Autoestima baixa
Mitjançant el seu amor, la persona que estima possibilita que l’estimat manifesti les seves potències. Viktor Frankl. L’home a la recerca de sentit. La idea que cadascú té de si mateix es forma i es reforma al llarg de tota la vida, sobre la base de tot allò que ha viscut. Ara bé, les experiències dels primers anys de vida tenen conseqüències molt duradores perquè constitueixen els fonaments de la personalitat. Una criatura ...
Aliança Terapèutica
La psicoteràpia que practiquem adopta una perspectiva humanista, aspira a ser profunda i es basa en principis senzills que tothom pot comprendre: Els éssers vius tenen en si mateixos, per naturalesa, la tendència i la saviesa instintiva per adaptar-se, satisfer-se i buscar la plenitud pròpia de la seva espècie. Genètica i ambient interactuen, es modifiquen un a l’altre contínuament. Com més favorable sigui l’entorn, més fàcil ser feliç. Com més contenta estigui una persona, ...
Sobre les Emocions
Instints: són previs i inseparables de les emocions bàsiques, fet i fet componen una unitat funcional. Els instints no s’escullen ni poden extirpar-se, tot i que sí admeten cert grau de modulació. Ens equipen amb un sistema de mecanismes per satisfer les necessitats pròpies de la nostra espècie, en el medi natural i humà en què vivim.
t Twitter f Facebook g Google+