Pulsa \"Intro\" per cercar
Revisió psicològica – Conegui el seu tipus de caràcter
Aquest servei consisteix en un estudi exploratori abreujat, per identificar la seva estructura de caràcter. L’estructura de carácter és un concepte fonamental de la Bioenergètica i en general de les teràpies d’integració psicocorporal. En una altra entrada, ‘Tipus de caràcter’, desenvolupem aquest concepte. Clic aquí per anar-hi. De cara a aquest treball concret, l’estructura de caràcter indica quines són en l’àmbit profund les insatisfaccions més determinants per a cada persona i com ...
Tipus de caràcter
El caràcter no és innat. Des del naixement, tota criatura humana comença a estructurar el seu caràcter i a desenvolupar tant com pugui les capacitats pròpies de la nostra espècie. El resultat dependrà principalment de les condicions materials i familiars que trobi. A continuació farem un esbós de cadascun dels tipus bàsics de caràcter, comentant breument els aspectes més importants, i potser vostè mateix podrà fer-se una idea dels components clau ...
t Twitter f Facebook g Google+