Pulsa \"Intro\" per cercar
Aliança Terapèutica
La psicoteràpia que practiquem adopta una perspectiva humanista, aspira a ser profunda i es basa en principis senzills que tothom pot comprendre: Els éssers vius tenen en si mateixos, per naturalesa, la tendència i la saviesa instintiva per adaptar-se, satisfer-se i buscar la plenitud pròpia de la seva espècie. Genètica i ambient interactuen, es modifiquen un a l’altre contínuament. Com més favorable sigui l’entorn, més fàcil ser feliç. Com més contenta estigui una persona, ...
t Twitter f Facebook g Google+